Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

NovostiProjekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, kojeg finansira Češka razvojna agencija, objavljuje javni poziv lokalnim preduzetnicima (privatna preduzeća)  iz BiH koji se bave drvnom biomasom za iskazivanje interesa za učešće u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje i jačanje kapaciteta privatnog sektora u oblasti drvne biomase vezanih za: poslovne modele, zakonodavne pretpostavke za implementaciju projekata iz oblasti drvne biomase primjenom ESCO modela, te identifikaciju i iskorištavanje potencijala drvne biomase za proizvodnju energije. Ova projektna aktivnost će biti implementirana kroz pripremu i održavanje trening modula o prethodno navedenim aspektima oblasti drvne biomase.

Modul za privatni sektor će biti prilagođen znanju i iskustvu učesnika koji su već upoznati sa planiranim temama.  

Cilj ovog poziva je da se odabere do 10 predstavnika  privatnih preduzeća u Bosni i Hercegovini koje imaju izražen potencijal  i interes za jačanje kapaciteta vezanih za oblast poslovnih modela drvne biomase. Javni poziv je otvoren svim lokalnim preduzetnicima (privatna preduzeća) koji se bave drvnom biomasom u Bosni i Hercegovini.

Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za učešće na treninzima o poslovnim modelima drvne biomase koji će se organizirati u okviru projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH) Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“

Zmaja od Bosne b.b.71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 18.06 2018. (17:00).

 

Novosti

«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
»
logo