Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Novosti


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.

 

 Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

 

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda,
− širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih 2 proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),
− nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i
− pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).

 

Kreditna sredstva se dodjeljuju sa:

− odgodom plaćanja („grace" periodom) do 12 mjeseci,
− godišnjom kamatnom stopom u visini 0,7% i
− naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%.

 

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

Potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu ove obavijesti, a takođe je dostupna i na linku:

https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstava-2019/

Novosti

«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
»
logo