Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Baza podataka o građevinskim parcelama


Baza podataka - građevinske parcele Industrijska zona I

Baza podataka - građevinske parcele Slobodna Industrijska zona II

Baza podataka - građevinske parcele Privredna zona Vučkovci

Baza podataka - građevinske parcele Privredna zona Porebrice


Dodatne i aktuelne katastarske podatke, informativnog karaktera, kao i pregled podataka po broju parcele ili posjedovnog lista možete dobiti uvidom putem službene stranice Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove:

http://www.katastar.ba/


Također, putem zemljišnoknjižno informacionog sistema "e-Grunt" moguć je informativni uvid u zemljišnoknjižne podatke na osnovu broja parcela ili broja zemljišnoknjižnog uloška:

http://www.e-grunt.ba/


Odluke vezane za građevinsko zemljšte

Odluka o visini zakupnine i naknada 1/2019

Odluka o visini rente i prosječna konačna građevinske cijene 3/2019

Odluka o građevinskom zemljištu 6/2016

logo