Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Baza podataka o poslovnim prostorima


Baza podataka o poslovnim prostorima


Postupak izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine

Postupak izdavanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija regulisan je  Zakonom o zakupu  poslovnih zgrada i prostorija (“Sl. list SRBiH” br. 33/77).  

Postupak izdavanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu općine Gradačac provodi Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a  visina zakupnine određena je Odlukom o visini zakupnine za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija koju donosi Općinsko vijeće općine Gradačac, svake godine.

Izdavanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu općine Gradačac vrši se putem javnog nadmetanja-licitacije, shodno odredbama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija.

logo