Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Grad Gradačac

Budžet Općine Gradačac priprema se u skladu sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14 i 13/14). Budzet predstavlja procjenu prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za fiskalnu godinu koja traje od 01.01. do 31.12.

Procjena prihoda radi se na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike donešenih od strane Vlade TK za projecirani period, zatim na osnovu revidiranih projekcija prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina kantona za fiskalnu godinu za koju se budžet donosi, te na osnovu analize izvršenja budžeta Općine Gradačac u prethodne 3 godine, uz uvažavanje određenih trendova karakterističnih za kretanje pojedinih kategorija prihoda.

Pripadajući dio prihoda od indirektnih poreza korisnicima u F BiH , u skladu sa metodologijom raspodjele s Jedinstvenog računa trezora, zavisi od troškova finansiranja države i utvrđenoj visini plana otplate vanjskog duga.
Raspodjela projiciranih prihoda korisnicima u F BiH radi se na osnovu propisane formule raspodjele tih prihoda utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda između Federacije, kantona, jedinica lokalne uprave i direkcije cesta.

Procjena ostalih poreznih i neporeznih prihoda vrši se na bazi ostvarenja ovih prihoda u proteklim godinama i na bazi ostvarenja za protekle mjesece tekuće godine.

44,8%

iznosa Budžeta su kapitalne investicije!
Budžet
je
RAZVOJNO
orijentiran
logo