Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Zašto ulagati u Gradačac

Grad Gradačac se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, Tuzlanskom kantonu. Područje općine zauzima površinu od 218 km2 i smješteno je na nadmorskoj visini od 129 m. Ima umjereno-kontinentalnu klimu. Tradicija poslovanja i strateški sektori u prerađivačkoj industriji su metal, drvo, tekstil, hrana. Grad bilježi kontinuiran rast poduzetničke aktivnosti kroz partnerstvo domaćih i stranih investitora.

U posljednje četiri godine, povećan je broj registrovanih preduzeća za 8% i nalazimo se među tri najrazvijenije općine u Tuzlanskom kantonu sa 52 preduzeća na 1.000 stanovnika. Broj registriranih obrtnika ostvaruje napredak u prosjeku za 5% a povećanje broja zaposlenih posljednjih godina prati rast od 5,1%. Ukupan izvoz i uvoz na području općine posljednjih godina ima trend povećanja. Prema zvaničnim podacima općina Gradačac je vodeći izvoznik na području Tuzlanskog kantona. investitora.

Najveće kompanije na području općine Gradačac su: „Wagner Automotiv“ d.o.o., „Kovgrad“ d.o.o., „Cimos“ d.o.o., „TMD AGS“ d.o.o., „TMD Hanibal“ (metalna industrija), „Inmer“ d.o.o., „MIG99“ d.o.o. (mliječna industrija), IMK KULA“ d.o.o. (tekstilna industrija). Na području općine Gradačac, obzirom na obilje prirodnih atraktivnosti i bogatog kulturno-historijskog naslijeđa, turizam je jedna od bitnih komponenti razvoja općine Gradačac. Nosioci razvoja ove grane privrede na području općine Gradačac su prije svega JZU „Banja Ilidža“, „Zebed“ d.o.o., Udruženje lovaca „Jelen“ i Udruženje ribolovaca. investitora.

U oblasti zdravstva na području općine rade dvije javne ustanove: JZU Dom zdravlja Gradačac i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac i četiri privatne ordinacije: internistička „Bajramović“, ordinacija za uho, grlo, nos dr. Halilović, stomatološke ordinacije dr. Hodžić i dr. Ajanović. Pored primarne zdravstvene zaštite, na području općine Gradačac se kroz Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" odvija liječenje i medicinska rehabilitacija, bazirana na ljekovitim svojstvima mineralne vode. investitora.

Na području općine Gradačac u toku svake godine proizvedu se velike količine voća pa je stoga upravo ovdje i nastala najstarija sajamska manifestacija u zemlji, poznata kao "Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive" koji datira još od 1969. godine. Na ovom sajmu svake godine svoje poizvode izlaže više stotina stranih i domaćih proizvođača.
logo