Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Finansijske pogodnosti

Spisak banaka na području općine Gradačac sa programima kreditiranja


Addiko bank https://www.addiko-fbih.ba/
Kreditiranje:
https://www.addiko-fbih.ba/pravna-lica

Sberbank BH http://www.sberbank.ba/bs/poduzetnici  
http://www.sberbank.ba/bs/pravna-lica

Kreditiranje:
http://www.sberbank.ba/bs/pravna-lica/krediti

NLB Banka http://www.nlb.ba/pravna-lica/
Kreditiranje:
http://www.nlb.ba/pravna-lica/krediti-pravna-lica/

UniCredit banka https://www.unicredit.ba/ba/poduzetnici.html#home

Kreditiranje:
https://www.unicredit.ba/ba/poduzetnici/financiranje/kratkorocni_kredit.html
https://www.unicredit.ba/ba/poduzetnici/financiranje/dugorocni_kredit.html
https://www.unicredit.ba/ba/poduzetnici/financiranje/financiranje_trgovine.html

BBI banka http://www.bbi.ba/bs/pravna-lica

Kreditiranje:
http://www.bbi.ba/bs/static/finansiranja

Sparkasse bank http://www.sparkasse.ba/bs/pravna-lica

Kreditiranje:
http://www.sparkasse.ba/bs/dugorocni-krediti/velika-preduzeca/pravna-lica
http://www.sparkasse.ba/bs/kratkorocni-krediti/velika-preduzeca/pravna-lica
http://www.sparkasse.ba/bs/dugorocni-krediti/mala-i-srednja-preduzeca/pravna-lica
http://www.sparkasse.ba/bs/kratkorocni-krediti/mala-i-srednja-preduzeca/pravna-lica

Raiffeisen banka https://raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/2

Kreditiranje:
https://raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/21
https://raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/31
https://raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/46
https://raiffeisenbank.ba/bhs/menu/view/68

Intesa Sanpaolo banka
http://www.intesasanpaolobanka.ba/

Kreditiranje:
http://www.intesasanpaolobanka.ba/txt.php?ID=46
http://www.intesasanpaolobanka.ba/txt.php?ID=47

MF banka http://www.mfbanka.com/

Kreditiranje:
http://www.mfbanka.com/index.php/mali-biznis/mali-biznis-krediti/kredit-za-obrtna-sredstva
http://www.mfbanka.com/index.php/mali-biznis/mali-biznis-krediti/kredit-za-osnovna-sredstva
logo