Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

NovostiDanas je održana 2. sjednica Tima za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja općine Gradačac za period 2017-2022. Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Gradačac (LAPZ) predstavlja izraz lokalne politike zapošljavanja i osnovni je instrument sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja općine Gradačac. Ovim dokumentom se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja u periodu 2017- 2022 godina, odnosno programi i mjere koji će se sprovoditi radi održanja ili povećanja zaposlenosti odnosno smanjenja nezaposlenosti.Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, svi partneri, od radnika, preko socijalnih partnera do poslodavaca trebaju uspostaviti široke partnerske odnose, kroz uključivanje lokalnog partnera: Općinu Gradačac i Općinsko vijeće. Tim za izradu LAPZ-a ima obavezu da sagleda potrebe za kadrovima u periodu 2017-2022. godina, da smjernice za ostvarenje općeg i specifičnih ciljeva, te da u skladu sa potrebama izradi LAPZ, te isti dostavi Općinskom vijeću na usvajanje.

Napominjemo da je Tim za izradu Lokalnog akcionog plana sastavljen od predstavnika Općine Gradačac, privrednika, predstavnika osnovnih i srednjih škola, Biroa za zapošljavanje Gradačac, boračkih organizacija, političkih subjekata i NVO-a.

Novosti

«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
»
logo