Pretražite stranicu

Investirajte u Gradačac!
  • Bosanski
  • English (UK)
KONTAKT   NOVOSTI IZBORNIK PRETRAGA

Novosti


Novouspostavljeni  Trening centar u Gradačcu (Centar  za podršku edukaciji  stručnog osposobljavanja)    će  pokrenuti   prvi  krug  obuke  za   CNC operatere.   Program  obuke  je pripremljen  u saradnji između privatnog sektora,  UNDP-a,  Općine Gradaeac  i ERTEV centra za obuku iz Burse.  Svrha programa jeste da se obuci deficitaran  kadar, taenije  CNC operateri koji trenutno  nedostaju na trliStu  rada. Program ce trajati 320  sati  kroz 16 sedmica (20 sati sedmicno) i  do njegovog zavdetka  ucesnici u programu ce savladati potrebne  vještine  za upravljanje  CNC masinama. Glavne tematske  cjeline programa su:

•     Konvencionalna obrada (64 sata]

•     Tehnologija  CNC struganja  (128 sati)

•     Tehnologija CNC glodanja (128 sati)

Detalje obuke, uslove, način prijave te prijavni obrazac možete downloadovati u nastavku

DOWNLOAD:

Tekst oglasa

Prijavni obrazac

Novosti

«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
»
logo